Virtsarakko ja suolisto  – yhteydessä toisiinsa niin hyvässä kuin pahassa?

Lähettäjä Anna Mars, 1.3.2019

Löydä minut:

Virtsarakko ja suolisto sijaitsevat elimistössä lähekkäin ja jakavat hermotuksen keskenään. Jaettu hermotus tarkoittaa, että hermot kulkevat yhdessä. Se voi olla yksi syy siihen, miksi näemme usein alempien virtsatie- ja suolisto-ongelmien oireiden päällekkäisyyden.

wellspect-science-alert-bladder-and-bowel

Ilmiötä kutsutaan "elinherkkyydeksi", ja taustalla oleva teoria on, että hermot, joihin elimen sairaus vaikuttaa  (esimerkiksi virtsarakon), jakavat kanavan ja vaikuttavat siten toisen elimen (esimerkiksi suoliston) normaalin fysiologisen toiminnan hermoihin.  

Tämä ilmiö voi johtaa tarpeeseen hoitaa useita oireita samanaikaisesti ja seurata ongelmallisia sivuvaikutuksia. Tuoreessa tutkimuksessa kuvataan virtsarakon ja suoliston välisen vuorovaikutuksen teoriaa ja esitetty yhteenveto näyttää vahvistavan edellisen ajatuksen.

"Viime aikoina on käynyt selväksi, että jossakin näistä elimistä [paksusuoli, virtsarakko ja virtsaputki] sairaus voi aiheuttaa sairauden syntyä muutoin vaikuttamattomille vierekkäisille elimille. Tätä prosessia kutsutaan "elinherkkyydeksi" ja se on peräisin näiden elinten fysiologisesta koordinoinnista. Tämän patologisen esiintymisen uskotaan olevan syy useisiin alempien virtsateiden ja suoliston sairauksien samanaiksen sairastavuuden suhteen ...

 

 

Käännös sitaatista Grundy och Brierley. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2018;314:G301-G308

Virtsarakon ja suoliston oireiden välillä on myös yhteys. Esimerkki: Kun tutkittiin yli 500:aa naista, joilla oli alempien virtsateiden oireita (LUTS), kävi selväksi, että virtsainkontinenssin ja suoliston toimintahäiriön, prolapsin ja seksuaalisen toimintahäiriön välillä on yhteys. Naiset, joilla on LUTS ja virtsanpidätyskyvyttömyys, kertoivat vakavammasta ummetuksesta, ripulista, ulosteinkontinenssista ja seksuaalista toimintahäiriötä verrattuna naisiin, joilla ei ollut virtsankarkailua.

Vaikka virtsarakon ja suoliston välinen vuorovaikutus näyttää olevan yleistä, elimiä ei aina arvioida yhdessä hoidon aikana. Virtsarakon ja suoliston hoito-ohjeet ovat hyvin spesifisiä, ks. esim. National Institute for Health Care Excellence:n (NICE), European Association of Urology:n (EAU) ja International Consultation on Continence:n (ICI) taannoin tarkistettuja ja keskenään vertailtuja  suuntaviivoja liittyen alempien virtsateiden neurogeenisiin  toimintahäiriöihin. On myös uusia ja hyödyllisiä todisteita toistokatetroinnin käyttöaiheista ja parhaista kliinisistä käytännöistä sekä yleisesti että tietyillä potilasryhmillä, kuten esimerkiksi MS-potilailla.

Uusien suoliston hoitovaihtoehtojen tarve on suuri. Tuoreessa tutkimuksessa esitetään ensimmäiset kokemukset elektronisen suolihuuhtelulaitteen käytöstä. Tulokset osoittivat, että neurogeenisen suolen toimintahäiriöiden hoidossa itsenäisyyden astetta voitaisiin parantaa. Toinen tutkimus tutkii sääriluun stimulaatiota lupaavin tuloksin henkilöillä, jotka sairastavat MS-tautia ja jotka kärsivät ulosteinkontinenssista.