Onko katetrivalinnalla merkitystä? Kolme keskeistä tekijää hyvän aloituksen varmistamiseksi

Lähettäjä Wellspect Suomi, 21.6.2019

Toistokatetrointiin liittyy joitakin haasteita. Nämä haasteet voivat joskus olla hyvän toistokatetroinnin esteinä ja niiden vuoksi voidaan menettää mahdollisia etuja.

LoFric_Urinary_Catheters_blog

Avain hoidon hyviin kliinisiin tuloksiin on potilaan kuuleminen. Tämä korostuu tämän päivän tutkimuksessa ja nykyään pyritään selvittämään, mitä potilaat arvostavat ja miten toiveet voidaan optimoida. 

Toistokatetroinnin osalta yksi hyvään aloitukseen liittyvistä tekijöistä on käyttäjän tarpeisiin mukautetun katetrin vapaa valinta. Tutkimukset ovat osoittaneet katetrien kolme ominaisuutta, joita potilaat arvostavat. Äskettäin julkaistu tutkimus tutkii näitä kolmea ominaisuutta ja muuntaa ne konkreettisiksi toimiksi. Katetrilta toivottuja ominaisuuksia ovat:

  1. Vähentää infektioriskiä

Tiedetään, että toistokatetroinnilla ja virtsatieinfektiolla (VTI) voi olla yhteys toisiinsa ja tämä on katetroijien suurin huolenaihe. Sen vuoksi ei ole yllättävää, että pienentynyt VTI-riski on listan kärjessä niistä ominaisuuksista, joita potilaat haluavat katetriltaan.    

On olemassa kliinisiä todisteita siitä, että tiettyjen katetrityyppien ominaisuudet vähentävät VTI-riskiä, mutta infektioita voidaan estää myös apuvälinein.

Esimerkiksi asetin lisää hygieniaa ja mahdollistaa katetroinnin ilman, että katetriin tarvitsee koskea käsin.

  1. Helppo viedä sisään

Katetrin helppo sisäänvieminen on myös tärkeä ominaisuus, jota kaikki käyttäjät vaativat. Tämä on helppo ymmärtää, koska se on toimenpiteen ensimmäinen vaihe. Helppokäyttöisyys ja katetrin sileä pinta näyttävät olevan keskeisiä tekijöitä sekä ominaisuuksia, jotka takaavat hyvän tekniikan.

Muita käytön helppouteen liittyviä seikkoja on mm. se, kuinka kauan aikaa menee katetrointiin valmistautumiseen ja kuinka nopeasti katetri on käyttövalmis. Mikä johtaakin  kolmanteen keskeiseen ominaisuuteen.

  1. Miellyttävä

Se, kuinka miellyttävä katetri on kokonaisuudessaan, voi merkitä toistokatetroijan elämänlaadun paranemista.

Miellyttävyys voi tarkoittaa helppoja valmisteluja, mutta myös katetrin huomaamattomuus on tärkeää. Esimerkiksi helposti taitettavissa oleva pakkaus mahdollistaa katetrin kuljettamisen mukana vaikkapa taskussa.

Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että hyvän toistokatetroinnin aloituksen varmistamiseksi on tärkeää, että potilaalle annetaan mahdollisuus valita miellyttävä katetri, jota on helppo käyttää ja joka minimoi infektioriskin. Hyvä aloitus näyttää vähentävän komplikaatioiden riskiä ja optimoi hoidon lopputuloksen.

Alla olevassa julkaisussa esitetään tuloksia vuosina 2013–2015 tehdystä ennakoivasta havainnointitutkimuksesta. Tutkimuksessa oli mukana toistokatetroijia 19:ltä eurooppalaiselta klinikalta ja sairaalasta.

Lue julkaisun yhteenveto