Miten rakko- ja suolioireiden yhdistetty hoito parantaa MS-potilaiden terveyttä ja onnellisuutta?

Lähettäjä Wellspect Suomi, 4.1.2021

Pahemmat rakko-oireet tarkoittavat usein myös pahempia suoliongelmia. Tästä huolimatta, niitä ei usein hoideta samaan aikaan vaikka on tutkimustuloksia, jotka todentavat yhteishoidon parempia vaikutuksia ja tukevat näin potilaan elämänlaadun parantumista.

wellspect-lee-MS-blog
Lee, 30, living with MS

Ensimmäinen yhdistetyn hoidon askel on puhuminen. Neljältä kymmenestä MS-potilaasta ei ole koskaan kysytty heidän suoli- ja rakko-ongelmistaan – ja asian nostaminen esiin itse voi tuntua nololta.

Minulla oli ennen ongelmia rakkoni kanssa, ja enää niitä ei ole. En tiennyt tuohon aikaan, että suolistoni toiminta vaikutti myös rakkoni toimintaan. Kun suolistoni ongelmat saatiin ratkaistua, myös rakkoni alkoi toimia paremmin.

– Kerry, 49, sairastaa MS-tautia.

MS-potilaiden rakon ja suolen toimintahäiriöistä puhutaan vähemmän kuin paremmin tunnetuista oireista kuten kävelyvaikeudet, näön heikkeneminen ja uupuminen. Näiden oireiden diagnosoimatta ja hoitamatta jättäminen voi johtaa vakavien lääketieteellisten riskien lisäksi huonompaan elämänlaatuun, joka puolestaan voi johtaa ahdistukseen, masennukseen tai sosiaaliseen eristäytymiseen.

Neljältä kymmenestä ei koskaan kysytä…

Aloitetaan siitä suurimmasta haasteesta: Varmistetaan, että MS-potilaiden rakko- ja suoliongelmat diagnosoidaan ja että niistä keskustellaan, jotta niitä voidaan hoitaa. Vaikka 66 % MS-potilaista raportoivat sekä rakko- että suoliongelmista, neljältä potilaalta kymmenestä ei ole koskaan kysytty näistä heitä hoitavan lääkärin toimesta1.

Johtuen sosiaalisesta häpeästä, joka usein liitetään tämän taudin oireisiin, monet potilaat valitsevat oireista kärsimisen ennemmin kuin kohtaisivat häpeän tunteen, jonka asiasta puhuminen voi aiheuttaa. Tämän vuoksi on tärkeätä olla proaktiivinen ja kysyä potilaalta näistä asioista, sillä se auttaa potilasta oikean hoidon saamiseksi.

Mitkä ovat tyypillisimmät oireet?

Koska keskushermosto hallitsee sekä rakon että suolen toimintaa, ei ole yllättävää, että useimmilla MS-potilailla on virtsarakon ja suolen toiminnan kanssa ongelma. Riippuen siitä, missä neurologinen vaurio sijaitsee, potilaat voivat kokea toisistaan eriaikaisia rakon ja suolen ongelmia, samanaikaisia tai vuorovaikutteisia toimintahäiriöitä, joissa oireet voivat ruokkia toisiaan:

Rakon toimintahäiriö

 • Yliaktiivinen rakko ja joskus myös virtsainkontinenssi
 • Rakko ei tyhjene kokonaan
 • Jäännösvirtsan aiheuttama virtsatietulehdus

Suolen toimintahäiriö

 • Neurologisesta vauriosta johtuva ummetus
 • Suoli ei tyhjene kokonaan aiheuttaen useita vessakäyntejä
 • Ulosteinkontinenssi

Vuorovaikutteiset toimintahäiriöt

 • Mekaaninen – virtsanpidätysinkontinenssi ja lisääntynyt virtsaamistarve, joka johtuu ummetuksesta ja mekaanisesta paineen tunteesta
 • Neurologinen – rakon ja suolen toimintoja kontrolloidaan samoilla tavoin
 • Lääkkeet – jotkin lääkkeet, jotka vähentävät rakon oireita, voivat lisätä suolen ongelmia

Yhdistetty hoitomenetelmä kannattaa

On hyvä uutinen, että usein terapia, joka auttaa yhteen oireeseen, auttaa myös toiseen.2, 3 Esimerkiksi, virtsatietulehdusten ja virtsainkontinenssin määrät voivat laskea olennaisesti, kun lisätään suolentyhjennys hoidoksi ihmisille, joilla on virtsarakon toimintahäiriö.2, 4

Yhdistetty hoitomuoto on paras tapa hoitaa kyseisiä potilaita. Ensinnäkin, se auttaa varmistamaan, että MS-taudin saaneilta ihmisiltä kysytään sekä virtsarakon että suolen toimintahäiriöistä diagnoosin ja hoidon helpottamiseksi. Ja kaikkien oireiden onnistunut hoito vaikuttaa positiivisesti potilaan elämänlaatuun.  Kun sekä rakko että suoli toimivat tai ovat hallittavissa, ihmiset saavat tarvittavan itsevarmuuden uskaltaakseen lähteä kotoa ulos, käydä töissä ja olla intiimissä suhteessa. Tämä luonnollisesti vähentää masennuksen, ahdistuneisuuden tai sosiaalisen eristäytymisen riskiä. Se voi lisäksi antaa MS-potilaalle tarvittavan itseluottamuksen ja hyvinvoinnin, jonka avulla elämä voi kukoistaa sen sijaan, että se olisi vain selviytymistä.  

Oli valtava helpotus, kun löysin hoidon rakko- ja suoliongelmiini. Nyt uskallan lähteä taas kotoani ja alkaa elää elämääni.

– Lee, 30, sairastaa MS-tautia 

Oletko kiinnostunut saamaan lisätietoa?

Jos haluat saada lisätietoja siitä, miten MS-tauti voi vaikuttaa virtsarakon ja suolen toimintaan, lataa oppaamme alta: 

Lataa MS-käyttäjäopas


Viitteet

 1. Wang et al. Multiple Sclerosis and related disorders. 2018;20:16-21.
 2. Radojicic et al. BJU Int. 2018. doi:10.1111/bju.14414
 3. Rasmussen et al. Ugeskr. Laeger. 2011;173(39):2412-2415.
 4. Radojicic et al. J. Pediatr. Urol. 2018. doi: 10.1016/j.jpurol.2018.05.025

Aihe: MS-tauti, virtsarakon toimintahairio, virtsarakon ja suolen toiminnan vaikutus toisiinsa