Kolme yleisintä syytä naisten virtsarakko-ongelmiin

Lähettäjä Wellspect Suomi, 3.6.2021

Kiusallinen tunne, että vessaan on päästävä välittömästi tai että sinulta tulee vain muutama tippa? Alempien virtsateiden oireet (Lower Urinary Tract Symptoms, LUTS) ovat naisilla erittäin yleisiä ja samalla sekä epämiellyttäviä että kiusallisia. Autamme sinua selvittämään aiheeseen liittyviä käsitteitä.

wellspect-womens-health-vanliga-orsakerna-for-blasproblem-hos-kvinnor
1. Inkontinenssi (pidätyskyvyttömyys)

Virtsainkontinenssi tarkoittaa virtsanpidätysvaikeutta tai -kyvyttömyyttä. Se on naisilla jopa 3 kertaa yleisempää kuin miehillä. Samoin ponnistusinkontinenssi on naisilla yli 10 kertaa yleisempää miehillä esiintyvään vaivaan verrattuna.

Inkontinenssityypit

◦ Ponnistusinkontinenssi

Raskauden ja synnytyksen jälkeinen inkontinenssi on yleistä. Ikääntyminen ja raskaus heikentävät lantionpohjan lihaksia, jolloin lantionpohjan lihasten on vaikeampaa vastustaa paineen nousua. Tahatonta virtsan tuloa voi tapahtua mm. yskimisen, aivastuksen tai liikuntasuorituksen yhteydessä.

◦Pakkoinkontinenssi

Pakkoinkontinenssiin liittyy usein toistuvaa ja aina äkillistä virtsaamistarvetta – virtsarakko on saatava tyhjennettyä heti. Tämä voi johtaa tahattomaan virtsankarkailuun. Virtsarakon lihas supistuu,  kun sen ei pitäisi ja tämä aiheuttaa virtsavuotoja. Tämän tyyppinen inkontinenssi johtuu virtsarakon toimintahäiriöistä, ja se on yleinen neurologisten sairauksien (esim. MS-tauti) ja vammojen yhteydessä.

◦ Sekainkontinenssi

On mahdollista kärsiä sekä ponnistus- että pakkoinkontinenssista samanaikaisesti, jolloin tilaa  kutsutaan sekainkontinenssiksi.

2. Virtsatieinfektiot

Virtsatieinfektiota (VTI) esiintyy, kun bakteereilla on mahdollisuus kasvaa ja lisääntyä virtsaputkessa ja virtsarakossa aiheuttaen oireita. Tuntemuksia voivat olla voimakas virtsaamistarve, polttelun tunne  virtsatessa, toistuva ja tiheä virtsaamistarve, kipu, epämukavava olo tai kuume.

Puolella maailman naisista on ainakin yksi virtsatieinfektio elämänsä aikana, ja se on yleisempi nuorilla naisilla ja vaihdevuosi-iän ylittäneillä naisilla.

Katetreja käytettäessä, katetria virtsaputkeen vietäessä tulee olla huolellinen infektioiden välttämiseksi. Hygienia on tärkeää, ja todella tärkeää on, että virtsarakko tyhjenee kokonaan eikä virtsarakkoon jää virtsaa edistämään bakteerien kasvua. Sairaanhoitajalta tai lääkäriltä kannattaa tiedustella katetria, jonka on tieteellisesti todistettu vähentävän infektioriskiä.

Lisätäksemme tietoa olemme luoneet "Stop VTI" (Stop VTI) -sovelluksen, josta löytyvät kaikki tarvittavat, aiheeseen liittyvät tiedot. Sovelluksen lataaminen ja lukeminen antaa henkilökohtaisia ​​suosituksia VTI:n estämiseksi.

3. Virtsaumpi

Virtsaumpi on inkontinenssin vastakohta – tällöin on kyse virtsarakon tyhjentämisongelmasta. Virtsaamisen jälkeen rakkoon jäävä jäännösvirtsa voi aiheuttaa infektioita. Virtsaumpi eli retentio
on yleinen vanhemmilla miehillä (laajentuneen eturauhasen vuoksi) ja sitä ilmenee myös naisilla, varsinkin neurologisen sairauden, välilevyn prolapsin tai leikkauksen jälkeisen komplikaation yhteydessä.

Virtsarakko on tyhjennettävä säännöllisesti, jotta bakteerit huuhtoutuvat virtsaputkesta ja jotta pystytään ylläpitämään kehon tasapainoa. Jos normaalit mekanismit eivät toimi, tarvitaan virtsarakon tyhjentämiseen apuvälineita  - kuten kertakäyttöisiä katetreita. Virtsaummen aiheuttaa atoninen rakko.

Atoninen rakko

Kun rakkolihas on liian heikko virtsan puristamiseksi rakosta, kyseessä on atoninen rako. Neurologisen sairauden tai vamman yhteydessä on yleistä, että rakkolihas on heikko tai
virtsateiden hermosto ei toimi normaalisti.
On yleistä, että atonisen virtsarakon kyseessä ollessa potilas kärsii kroonisesta virtsaummesta,
jolloin virtsarakko on niin täynnä, että se alkaa tyhjentyä rasituksessa. Oireita ovat inkontinenssi
ja virtsatieinfektiot. Eikä virtsarakko koskaan tyhjene virtsattaessa.
Monet potilaat, joilla on atoninen rako, kärsivät myös kivuliaista ja toistuvista virtsatieinfektioista (VTI), koska bakteereilla on taipumus kasvaa virtsarakossa olevassa jäännösvirtsassa.

Lataa oppaamme naisille, joilla on virtsarakon toimintahäiriöitäReferences
Irwin et al., BJU International,2009
Dielubanza, EJ & Schaeffer,The Medical clinics of North America,2011.
Foxman et al., The American journal of medicine, 2002
Drake et al. Neurourology and urodynamics, 2016
Center for Urogynecology and Pelvic Floor Disorders, Obstetrics, Gynecology and Women’s Health Institute, Cleveland Clinic, USA

Aihe: virtsarakon toimintahäiriöt