Todellinen muutos, nyt ja tulevaisuudessa

Lähettäjä Wellspect Suomi, 24.9.2020

Me Wellspectissä työskentelemme kokonaisvaltaisella lähestymistavalla, jossa liiketoimintamme ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat ovat toisistaan ​​riippuvaisia ​​ja ratkaisevan tärkeitä menestyksellemme. Käytämme resurssejamme tehokkaasti ja vastuullisesti ja pyrimme saamaan aikaan todellisen muutoksen nyt ja tulevaisuudessa.

Blog Image Sustainability

Ajatukseni kestävästä kehityksestä  
- Svenn Poulsen, Group Vice President Wellspect HealthCare and Chairman of the Board of Directors for Dentsply IH AB.

“Kun ajattelen kestävää kehitystä, kolme sanaa nousevat ylitse muiden - tasapaino, kunnioitus ja hiilijalanjälki.”

Tasapaino on tärkeää - yksilöinä, työntekijöinä ja yrityksinä. Olen vakuuttunut siitä, että jos ympäristövaikutukset pystytään tasapainottamaan säilyttäen samalla sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys, yrityksellä on hyvät lähtökohdat menestyä.

Vastuumme yrityksenä on periaatteessa suurempi kuin itse yritys. Kyse on kunnioituksesta meitä nyt eläviä ja ennen meitä työskennelleitä ihmisiä kohtaan - ja myös tulevia sukupolvia kohtaan. Meidän on aina muistettava, ettemme ole yksin.

Haluamme olla työpaikka, joka yhdistetään huomaavaisiin, positiivisiin ja ystävällisiin ihmisiin. Tavoitteemme uusia tuotteita tuottaessamme on saada aikaan jotain todella merkittävää tuotteidemme käyttäjiä ajatellen ja samalla vähentää ympäristöjalanjälkeämme kohtuullisin kustannuksin. Tämä on ja tulee olemaan suurin haasteemme kestävän kehityksen hankkeessamme.

Olemme ylpeitä
Pyrimme jatkuvasti kestävämpään kehitykseen ja vähentämään ympäristövaikutuksiamme.  Tämä on jatkuva prosessi, jonka parissa jatkamme työskentelyä tulevina vuosina. Seuraavassa on joitain asioita, joista tähän mennessä voimme olla ylpeitä:

0,72 LTIF
Työstä poissaoloihin johtaneet työtapaturmat (Lost time injury frequency) ovat vähentyneet
49 % vuosina 2018-2019.

100 % uusiutuvaa energiaa
Vuodesta 2009 lähtien kaikki pääkonttorissamme ja Mölndalin tuotantolaitoksessa käytetty energia on peräisin uusiutuvista lähteistä.

-37 % vähemmän liikematkoista johtuvia kasvihuonepäästöjä

Uusi ympäristölupa Mölndalin tuotantolaitokselle, jossa voidaan siirtyä käyttämään pinnoiteprosessissa pienempiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia ja vähemmän vettä ja kemikaaleja vaativia liuottimia.

LoFric tuotteiden elinkaarianalyysi (LCA – Life Cycle Analysis) saatavissa

Lisätietoja Wellspectissä työstettävästä kestävästä kehityksestä

Aihe: arealdifference, NytJaTulevaisuudenHyväksi, MeOlemmeWellspect